آنچه که باید از محمود موسوی مجد، محکوم به اعدام بدانیم

0
515

پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر می‌کند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تایید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند و هم اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است ولی آنچه که بیشتر می بایست دربارۀ وی بدانیم اینست:

طبق گزارش رسیده به خبرنامه ملی ایرانیان؛ سید محمود موسوی مجد دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آمریکایی در بیروت که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی از سوی حزب الله لبنان ربوده شد و حدود دو ماه و نیم در بازداشت حزب الله لبنان بود. طی این مدت سید محمود موسوی مجد زیر بازجویی‌ها و شکنجه‌های وحشیانه حزب الله لبنان بود سپس وی به ایران منتقل و در بازداشتگاه ۵۹ حفاظت اطلاعات سپاه نگهداری میشود.

در طی این مدت به او اتهام همکاری با موساد و سپس سیا را می‌زنند و جالب آنکه تا کنون کوچکترین سند و عکسی مبنی بر ارتباط او با سرویس‌های فوق‌الذکر ارائه نشده است. پس از مدتی او را به اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ منتقل و پس از آن او را به همراه سایر زندانیان سیاسی به اندرزگاه ۴ سالن ۱ منتقل نمودند.

پدر و مادر سید محمود موسوی مجد بارها از سوی حفاظت اطلاعات سپاه مورد آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته اند.

در نهایت دادگاه سیدمحمود موسوی مجد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ماشین امضا سپاه و وزارت اطلاعات قاضی فاسد ابوالقاسم صلواتی دایر و حکم اعدام برای او صادر میشود و در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب این حکم تایید میشود و در نهایت این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید میگردد.