آمپول‌زنان و دندانپزشکان تجربی هم به سقط‌ جنین کنندگان اضافه شدند

0
258

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به ضرورت تدوین قانونی در زمینه سقط جنین در دوران نامزدی گفت:‌ باید تدابیری اندیشیده شود تا مجوز سقط جنین در دوران نامزدی به زوج‌ها داده شود.

زهرا قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست «سقط جنین، اجبار یا اختیار» به ضرورت دگرگونی ساختار اجتماعی تاکید کرد و گفت:‌ بحث سقط جنین یک موضوع دو لبه است و باید توجه داشته باشیم که از نظر نگاه ساختاری در سطح کلان چه عوارضی را ایجاد می‌کند. همچنین باید سقط جنین جنسیتی را از بین ببریم زیرا یکی از افتخارات ما این بود که تا دو سال قبل نسبت جنسیتی 104 بود. این رقم مشابه نسبت جنسی دو کشور سوئد و آلمان بود، دو کشوری که هیچ انتخابی در تولد کودک انجام نمی‌دهند اما امروز باید به عنوان یک هشدار با موضوع تعیین جنسیت فرزند قبل از تولد برخورد کرد اما امروز تعیین جنسیت فرزند امکان سقط جنین دختران را به برخی از افراد داده است و با این وضعیت امکان برهم خوردن این نسبت جنسیتی وجود دارد.

وی ادامه داد:‌ سقط جنین را نباید تنها از جایگاه بهداشتی مورد توجه قرار داد بلکه باید به مسائل اجتماعی و فرهنگی که در جامعه ایجاد می‌کند نیز توجه کنیم. در سطح مراکز درمانی ما بسیاری از مراکز سقط جنین‌های غیر رسمی وجود دارد.

متأسفانه امروزه در خیابان ناصر خسرو با انبوه داروهای سقط جنین و همچنین آمپول‌های گاوی روبرو هستیم که بسیاری از زنان و دختران برای انجام سقط جنین این داروها را تهیه می‌کنند و حتی برخی از مردان برای تهیه داروهای سقط جنین و آمپول‌های گاوی برای همسران و یا دخترانی که به صورت ناخواسته آنان را بارور کرده‌اند به این منطقه مراجعه می‌کنند.

این استاد دانشگاه گفت: متأسفانه مکانیسم‌های ایمنی و بهداشتی برای انجام سقط جنین در کشور نداریم و بر همین اساس دختران بسیاری فوت می‌کنند که حتی خبر فوت آنان به خاطر آبروی خانواده پنهان می‌ماند.

قاسمی گفت:‌ با توجه به اینکه سقط جنین یکی از پدیده‌هایی است که در کشور وجود دارد باید بتوانیم با روش و راهکاری این پدیده را ساماندهی کنیم. میزان رشد باروری در جامعه ما 1.5 درصد است که نشان می‌دهد روش‌های دیگری برای ممانعت از به دنیا آمدن جنین اعمال می‌شود. متأسفانه در سقط جنین‌های غیر رسمی با بازار گرمی روبرو هستیم که افرادی که فقط آمپول زدن می‌دانند و یا فردی که فقط با انبردست آن هم به صورت تجربی قادر به کشیدن دندان است نیز وارد حوزه سقط جنین می‌شود و زنانی که درگیر بارداری ناخواسته هستند برای در امان نگه داشتن آبروی خود سر از پا نمی‌شناسند و به هر کسی برای سقط مراجعه می‌کنند. پدیده سقط جنین امروزه در جامعه مانند قارچ تکثیر شده است و یکی از عوامل افزایش آن هم روسپی‌گری است.

وی ادامه داد:‌ لازم است عوارض و پیامدهای سقط جنین را برای کل جامعه به تصویر بکشیم و آنان را نسبت به آلودگی‌هایی که سقط جنین غیربهداشتی برای سلامت جامعه ایجاد می‌کند آگاه کنیم و همه جامعه را با آگاهی‌رسانی، واکسیناسیون اجتماعی کنیم. همچنین لازم است مکان‌های ناامن انجام سقط جنین در تهران را شناسایی و ایمن کنیم زیرا این مراکز در تهران بسیار زیاد است.

به گزارش آنا؛ متأسفانه در سقط جنین‌های غیر رسمی با بازار گرمی روبرو هستیم که افرادی که فقط آمپول زدن می‌دانند و یا فردی که فقط با انبردست آن هم به صورت تجربی قادر به کشیدن دندان است نیز وارد حوزه سقط جنین می‌شود و زنانی که درگیر بارداری ناخواسته هستند برای در امان نگه داشتن آبروی خود سر از پا نمی‌شناسند و به هر کسی برای سقط مراجعه می‌کنند

این استاد دانشگاه تأکید کرد:‌ نباید مراکز سقط جنین را تعطیل کنیم بلکه باید آنان را ایمن و بهداشتی کنیم زیرا امروزه بسیاری از بارداری‌های ناخواسته در کشور به وجود می‌آید که بر اساس آن خودکشی‌های پنهان دختران جوان اتفاق می‌افتد و حتی خانواده‌ها از ترس آبرو راضی به اطلاع‌رسانی در این زمینه نیستند بنابراین باید مراکزی ایجاد شود که از حداقل ایمنی و بهداشت برخوردار باشد.

قاسمی با بیان اینکه کشور ما دارای یک هویت اسلامی ـ ایرانی است که هر دو نیز به سلامت جامعه تاکید دارند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم، افزود: سقط جنین عوارض و پیامدهایی بر روی روح و روان این دختران بر جای می‌گذارد و آنها در آینده دچار افسردگی و انزوا می‌شوند و حتی برخی از آنان در پی انتقام گرفتن از خانواده و جامعه هستند. بنابراین باید به طور واقعی در جامعه به زنان توجه شود و تفاوتی بین دختر و پسر قائل نشویم و برابری جنسیتی برای هر دو گروه از این افراد فراهم شود.

وی همچنین به ضرورت تدوین قانونی در زمینه سقط جنین دوران نامزدی اشاره کرد و گفت:‌ با توجه به اینکه بسیاری از بارداری‌ها در دوران نامزدی بین افراد اتفاق می‌افتد لازم است در این زمینه تدابیری اندیشیده شود تا دختران جوان بتوانند در صورتی‌ که باردار شدند با مجوز قانونی اقدام به سقط جنین کنند و سقط جنین در موارد ضروری باید جایگاه قانونی پیدا کند. منظور از دوران نامزدی دورانی است که بین آشنایی افراد تا ازدواج طی می‌شود و در عرف جامعه به عنوان نامزدی یاد می‌شود.