آموزش نوین به جای مکتبخانه ای در افغانستان و همه جای دنیا؛ دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
163

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

این تنها راه نجات ریشه ای جهان از دست بنیادگرایی دینی و تعصب و تحجر دینی و مذهبی است.

ابتدا که شنیدم باورم نشد تا اطلاعات کاملی از طرح بدستم رسید. وزارت معارف افغانستان می خواهد تعالیم اسلامی و مکتبخانه ای را جایگزین آموزش و تعالیم جدید کودکان افغان کند؟! آن هم با فرستادن کودکان برای آموزش به مسجد به جای مدرسه!؟

این همه مردم بی گناه افغان نیم قرن قربانی خوانش های دینی و اسلامی شدند و این همه جانی و مالی تمام جهان هزینه و مبارزه کردند در افغانستان که آینده افغانستان را با مکتب خانه ها و آموزش مسجد و منبری نابود کنیم و به تفکر اسلام گرایانی که پوسیدگی افکارشان ثابت شده، واگذاریم؟! نوع نظام آموزشی را باید قانون اساسی هر کشوری تعیین کند، نه یک وزیر. شما غلط کرده اید که به جای افغان ها تصمیم می گیرند و این همه خونریزی بابت اسلام گرایی در افغانستان و خاورمیانه را می بینید، باز می خواهید مردم را از همان سوراخ بگزید!! تعجبم از ریاست جمهوری افغانستان و مقامات غربی است که ساکت نشسته اند! مقامات افغان اختیار خود را بدست دیگران سپرده اند، که چون مقام فلان کشور با طالبان –برای شعارهای انتخاباتی اش- مذاکره می کند، همه چیز را وادادید؟! )مگر شاهد نیستید که هر عضو طالبان را که آزاد کردید، بی درنگ به عملیات علیه دولت افغانستان پیوستند و فاحعه آفریدند. حتی سطح خشونت هم پایین نیامده است!) حالا خوب است، ریاست جمهوری آمریکا تغییر کرده و کافی است چند ماه صبر کنید. آقای خلیلزاد، شما بعد از این همه تجربه –که در زمره افراد کلیدی بودید که اسلام گرایی را راه حلی برای قیام در جمهوری های کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق معرفی کردید و اسلام سیاسی شد، چاهی که همه به آن افتادند؟ حالا مدتی است که خود به اشتباه تان اذعان کردید، اینبار با چه توجیهی همان اشتباه را تکرار می کنید؟

خودتان مگر نگفتید طالبان بدنبال صلح نیستند، بدنبال راه خروج آمریکا هستند تا دوباره دولت افغانستان را سرنگون کنند؟ بعد باز به این راه اشتباه تن دادید؟ مشکل بود استعفا دهید تا برای جبران اشتباه تاریخی تان این نام ننگین را برای خود نگذارید! نمی بینید، بالاترین مقامات پنتاگون یک به یک دارند استعفا می دهند، تا جزو این پروژه نابودی نیم قرن دستاورد در افغانستان نباشند. بعد شما مثل بچه ها خام شدید؟!

با سقوط دولت شما، مقامات پنتاگون چیزی از دست نمی دهند، با وجود این از افغانی های -بی غیرتی مثل شما، احساس مسئولیت بیشتری کردند. یک جنازه از امثال شما غیرت و همت بیشتری دارد. این است تفاوت جهان سوم با جهان اول، که نه تنها صرفاَ اقتصادی نیست، بلکه مهمتر از آن “فرهنگی” است.وزیر و مقامات وزارت معارف افغانستان باید به سرعت اخراج شوند؛و گرنه برای دفاع از نیم قرن مبارزات ما با تحجر دینی و تعصب اسلام گرایی و بنیادگرایی، کاری به سر وزیر معارف و نوچه هایشان بیاورم که آرزو کنند، ای کاش از مادر متولد نمی شدند؛

“حجت تمام”.