آمریکا یک ائتلاف بین‌المللی علیه رژیم جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهد

0
242

وزارت امور خارجۀ آمریکا اعلام کرد که این کشور قصد دارد یک ائتلاف بین المللی علیه رژیم جمهوری اسلامی و فعالیت های بی ثبات کنندۀ آن ایجاد کند. قرار است وزیر امور خارجۀ آمریکا، مایک پمپئو، دوشنبه آینده در گفتار مربوط به سیاست خارجی اش جزئیات و توضیحات بیشتری در مورد این طرح و چگونگی اجرای آن ارایه کند.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا، هَتر نورث، می گوید که ایالات متحد آمریکا برای ساختن این ائتلاف کوشش بسیاری خواهد کرد.

هَتر نورث می افزاید که آمریکا کشورهای بسیاری را متحد خواهد کرد تا رژیم جمهوری اسلامی را با ذره بین  واقع بینانه تری و نه فقط ذره بین توافق اتمی مورد مشاهده قرار بدهند. سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا تأکید کرد که همۀ فعالیت های بی ثبات کنندۀ رژیم جمهوری اسلامی مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت که، به گمان او، نه فقط تهدیدی علیه منطقه، بلکه علیه کل جهان به شمار می روند.

هَتر نورث اشاره می‌کند که این ائتلاف بین المللی نه علیه ایران، بلکه علیه رژیم جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد. زیرا، به گفتۀ سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا، این کشور میان مردم ایران و رژیم این کشور تمایز قائل است. هدف این ائتلاف بین المللی، به گفتۀ هَتر نورث، رژیم جمهوری اسلامی و اقدامات منفی آن است.

برای توضیح منظورش سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا به ائتلاف بین المللی علیه گروه داعش اشاره کرد که به ابتکار آمریکا تشکیل شد و دربرگیرندۀ ۷۵ کشور و نهاد بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا نگفت که آیا این ائتلاف بین المللی جنبۀ نظامی نیز خواهد داشت. او گفت که وزارت امور خارجۀ آمریکا دوشنبه گذشته حدود دویست سفیر را به نشستی دعوت کرد و طی آن تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خارج کردن این کشور از برجام و ادامۀ مسیر پیش رو را به آنان توضیح داد. در پاسخ به این سئوال که آیا کشورهای اروپایی نیز در ائتلاف بین المللی آمریکا علیه رژیم جمهوری اسلامی شرکت خواهند جست، هَتر نورث گفت : بسیاری از متحدان آمریکا به خوبی نگرانی های آمریکا را درک می کنند و بر رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی چشم نمی بندند.