آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس شبه نظامیان بسیج و حزب الله لبنان را تحریم کردند

0
190

ایالات متحد آمریکا و شش کشور عرب حوزۀ خلیج فارس روز چهارشنبه سی ام اکتبر مشترکاً حزب الله لبنان و حکومت جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار دادند.

خزانه داری آمریکا با اعلام این خبر افزوده است که تحریم های جدید بیست و پنج نهاد و شخصیت وابسته به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی را آماج تحریم هایی قرار داده که تا امروز بی سابقه و مهمترین مجازات هایی به شمار می روند که آمریکا و شش کشور عرب حوزۀ خلیج فارس مشترکاً وضع کرده اند.

خزانه داری آمریکا تصریح کرده است که برخی از شرکت هایی که آماج این تحریم ها قرار گرفته اند حامیان مالی شبه نظامیان بسیج هستند که برای سرکوب مخالفان داخلی در ایران به کار گرفته می شوند.

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، تصریح کرده است که اعمال تحریم های جدید همزمان است با سفر وی به منطقه و اینکه او امیدوار است بتواند در جریان این سفر مبارزه علیه حمایت مالی از تروریسم را تقویت کند.

به گفتۀ وزیر خزانه داری آمریکا هدف از تحریم های جدید از میان بردن شبکه های مالی رژیم جمهوری اسلامی در حمایت مالی از تروریسم و در عین حال قدرت نمایی و وحدت کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل حکومت جمهوری اسلامی است.

خزانه داری آمریکا تصریح کرده است که از مجموع شرکت ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی تحریم شده بیست و یک شرکت وابسته به یک شبکۀ گسترده ای هستند که از شبه نظامیان بسیج دولت جمهوری اسلامی حمایت مالی می کنند.

به گزارش رادیوفرانسه؛ چهار شخصیت حقیقی تحریم شده نیز وابسته به حزب الله لبنان هستند که عملیات و فعالیت های مالی و اطلاعاتی این گروه را در عراق هماهنگ و هدایت می کنند.