آمریکا دو شرکت روسی را به خاطر ارسال نفت جمهوری اسلامی به سوریه تحریم کرد

0
273

در این لیست تحریم ها، شرکت ایرانی وابسط به دولت جمهوری اسلامی تدبیر کیش و شش شخص حقیقی دیگر نیز وجود دارند منجمله آندری دوگایف، معاون مدیر شرکت “پروم سیریه ایمپورت”.

وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داد: ایالات متحده تحریم هایی را علیه دو شرکت روسی بخاطرعرضه نفت جمهوری اسلامی به سوریه اعمال کرد که در این لیست تحریم ها، شرکت ایرانی وابسط به دولت جمهوری اسلامی تدبیر کیش و شش شخص حقیقی دیگر منجمله آندری دوگایف، معاون مدیر شرکت “پروم سیریه ایمپورت” نیز وجود دارند.

تحریم های آمریکا شامل شرکت های روسی “گلوبال ویژن گروپ”، “پروم سیریه ایمپورت” و شرکت ایرانی وابسط به دولت جمهوری اسلامی تدبیر کیش و شش نفر از جمله آندره دگایف آندری دوگایف، معاون مدیر شرکت “پروم سیریه ایمپورت” است.

به گزارش اسپوتنیک، مقامات آمریکا این شرکت ها را مظنون به کمک در عرضه پنهانی نفت جمهوری اسلامی به سوریه و دور زدن تحریم های آمریکا می دانند.