آمریکا از سنگاپور و مالزی خواست تا گوش به زنگ ترفندهای جمهوری اسلامی برای فرار از تحریمها باشند

0
181

یکی از ﻣﺳﺆولان بلندپایه آمریکا از سنگاپور و مالزی خواست تا تحریم های وضع شده بر جمهوری اسلامی را زیر پا نگذارند و بر عبور و مرور کشتی ها از آبراههای خود نظارت کنند.

معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا، سیگال مندلکر*، که به سنگاپور سفر کرده است، روز جمعه ۲۹ مارس/۹ فروردین به خبرنگاران گفت که در دیدارهایی که در این هفته با ﻣﺳﺆولان مالزی و سنگاپور داشت، ﻣﺳﺄله حمل ونقل غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی را عنوان کرد.

وی افزود که بخشی از فعالیت های دفتر تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا در این منطقه بر شناخت تاکتیک های جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم های آمریکا متمرکز شده است.

به گفته سیگال مندلکر، هدف آمریکا از مذاکره با ﻣقامات بلندپایه مالزیا و سنگاپور حصول اطمینان از هشیاری آنها در برابر ترفندهای گوناگون حکومت جمهوری اسلامی برای فرار از تحریمها در زمینه حمل ونقل نفت و عزم جزمشان برای نظارت بر عبور کشتی ها از آبراههای کشورهای متبوعشان و حتی صدور مجوز عبور برای آنها است.

بر اساس اطلاعات ﻣﺆسسه رفینیتیو ایکون، یک نفتکش جمهوری اسلامی اخیراً علیرغم تحریم های آمریکا از آبهای مالزی عبور کرده است.

خبرگزاری رویترز در بیستم مارس گذشته/بیست و نهم اسفند نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی از راه انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی و با استفاده از چهار نفتکش و مدارک جعلی به یک انبار ذخیره سوخت در سنگاپور نفت رسانیده است.

به گزارش رادیو فرانسه؛ در این مدارک ذکر شده بود که مبداء محمولات این نفتکش ها عراق بوده است.