آمریکا، انتخاب یک رئیس جمهور یدکی برای چند ساعت؛ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

0
322

جانشین اضطراری رئیس جمهور آمریکا برای چند ساعت. این پیش بینی برای آن است که اگر بر اثر یک رخداد احتمالی رئیس جمهور قدیم و جدید و اعضای کابینه بطور دسته جمعی در مراسم سوگند رئیس جمهور تازه از بین رفتند، شخصی بتواند مسئولیت اداره آمریکا را به عهده بگیرد. این یک رسم بجا مانده از دوران جنگ سرد می باشد. هنگام برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور جدید در آمریکا، یکی از اعضای کابینه باراک اوباما بگونه محرمانه از سوی وی برای این شغل چند ساعته انتخاب شده و با هلیکوپتر برای چند ساعت به یک پایگاه نظامی آمریکا منتقل و مورد حفاظت شدید قرار می گیرد. به دلیل مسائل امنیتی نام این شخص فاش نمی شود. حتی همسر و نزدیکان این شخص از این موضوع آگاه نیستند.

در زمان عادی اگر برای رئیس جمهور آمریکا اتفاقی رخ داده و او نتواند به مسئولیت های خود ادامه دهد بر پایه یک فهرست اشخاص زیر به ترتیب می توانند جانشین رئیس جمهور شوند. هم اکنون تا روی کار آمدن رسمی دونالد ترامپ اشخاص زیر می توانند در غیاب باراک اوباما به ترتیب عهده دار اداره کشور شوند.

معاون رئیس جمهور- رئیس کنگره آمریکا – رئیس سنای آمریکا- وزیر امور خارجه- وزیر خزانه داری- وزیر دفاع-دادستان کل-وزیر کشور-وزیر کشاورزی- وزیر بازرگانی-وزیر کار- وزیر بهداشت-وزیر مسکن- وزیرحمل و نقل- وزیر انرژی- وزیر آموزش-وزیر کهنه سربازان- وزیر امنیت ملی.

بیستم ژانویه ۲۰۱۷