آماده باش سراسری نیروهای نظامی ایران با کودتای نظامی در ترکیه

0
187

در پی کودتای ارتش ترکیه دولت ایران تمامی گذرگاه های مرزی با ترکیه را بست.
در پی کودتای ترکیه که منجر به اعلام حکومت نظامی در ترکیه شده است تمامی نیروهای نظامی ایران نیز در حال آماده باش کامل به سر میبرند.
خبرگزاری های درون مرز گزارش کردند که یک فروند هواپیمای مسافری توسط جنگنده های ایرانی اسکورت شده است (الف به نقل از خبرگزاری روس و تابناک). برخی گمانه زنی ها در ایران از فرار اردوغان به ایران خبر میدهد.
به گزارش رسانه هایی چون تابناک و الف، نیمه شب گذشته شورایعالی امنیت ملی به دستور روحانی تشکیل جلسه داد و برخی رسانه های انی خبر را تکذیب نمودند.