آغاز موج جدید اعدامها پس از نمایش انتخاباتی ولی فقیه

0
226

بنابه گزارشات رسیده صبح روز دوشنبه ۱ خردادماه ۲ زندانی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام به سلولهای انفرادی زندان زاهدان منتقل شدند.

اسامی این ۲ زندانی عبارتند از :

ـ عبدالکریم شهنوازی ۳۰ ساله از بند ۳ زندان زاهدان وی ۶ سال است که در زندان بسر می برد.

ـ سعید هود ۴۷ ساله از بند ۳ زندان زاهدان. این زندانی ۹ سال است که زندانی است.

 

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ تنها ۲ روز پس از نمایش انتخابات که رژیم ولی فقیه با جعل و آراء سازی سعی در ایجاد مشروعیت برای خود داشت ،موج جدید اعدامها  در ایران آغازشده  که خود نشان از ضعف رژیم و انتقام گرفتن آخوندها از مردمی است که با شرکت نکردن در انتصابات ولی فقیه نشان دادند که این رژیم فاقد مشروعیت است.