آغاز صدور قبوض نجومی گاز

0
226

همزمان با سرد شدن دمای هوا در اکثر استان‌ها، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی تا 15 آبان ماه در اکثر شهرها با تعرفه گاز تابستانی محاسبه می‌شود و از این رو با توجه به محدود بودن دامنه‌های مصرف گاز تعرفه تابستانی، احتمال صدور قبوش گاز با بار مالی نجومی قوت گرفته است.

 پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، مطابق با تعرفه گاز زمستانی و تابستانی مشترکان خانگی محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه‌ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از 360 شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

از سوی دیگر از ابتدای تیر ماه سالجاری تاکنون و مطابق با قانون بودجه سالجاری، بندی به نام ” عوارض” به قبوض گاز اضافه شده است که با اضافه شدن این بند به ازای هر مترمکعب مصرف گاز معادل 10 تومان به بار مالی قبوض گاز اضافه می‌شود.

از این رو برای زمستان سالجاری قیمت گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع کوچک و غیر عمده به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 40، 60، 80، 100، 120، 170، 200، 230، 260، 290، 330 و 360 تومان محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که مطابق با فرمول قیمت گذاری گاز طبیعی مشترکان خانگی، تعرفه گاز زمستانی از اکثر شهرهای کشور از 15 آبان ماه سالجاری آغاز می‌شود و به عبارت دیگر هم اکنون تعرفه گاز مشترکان خانگی مطابق با تعرفه‌های تابستانی محاسبه می شود.

بر اساس تعرفه‌های گاز تابستانی، در هفت ماه گرم سال 12 دامنه مصرف تعریف شده است از این رو قیمت گاز از پله اول تا دوازدهم به ترتیب 70، 90، 120، 160، 200، 220، 250، 280، 300، 340 و 350 تومان تعیین شده است.

از سوی دیگر با توجه به اضافه شدن بند عوارض، تعرفه مصرف گاز تابستاین مشترکان خانگی به ترتیب به 80، 100، 130، 170، 210، 230، 260، 290، 310 و 360 تومان افزایش یافته است.

در تعرفه‌های گاز تابستانی، دامنه مصرف گاز در پله یک ماهانه 45 مترمکعب، پله دوم 46 تا 95 مترمکعب، پله سوم 96 تا 145 مترمکعب، پله چهارم 146 تا 195 مترمکعب، پله پنجم 196 تا 245 مترمکعب، پله ششم 246 تا 295 مترمکعب، پله هفتم 296 تا 345 مترمکعب، پله هشتم 346 تا 395 مترمکعب، پله نهم 396 تا 445 مترمکعب، پله دهم 446 تا 495 مترمکعب، پله یازدهم 496 تا 545 مترمکعب و پله دوازدهم ا بالغ بر 545 مترمکعب است.

در همین حال از حدود 15 مهر ماه سالجاری تاکنون هوای نسبتا سردی در اکثر استان‌های شمال، شمالشرق و شمالغرب و غرب کشور حکمفرما شده که این موضوع منجر به متوسط افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی شده است.

از سوی دیگر در برخی از استان‌ها حتی تهران هم برخی از مشترکان خانگی، دستگاه‌های گرمایشی و بخاری ها را روشن کرده اند که این موضوع افزایش مصرف گاز مشترکان خانگی را به همراه داشته است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در روزهای اخیر با کاهش دمای هوا در اکثر استان های کشور و آغاز بارش های پائیزی متوسط مصرف گاز بخش خانگی روزانه 40 تا 45 میلیون مترمکعب و معادل تولید گاز دو فاز پارس جنوبی افزایش یافته است.

در همین حال با توجه به آنکه هم اکنون تعرفه گاز مشترکان خانگی مطابق با تعرفه تابستانی محاسبه می‌شود از این رو هر مشترک دامنه کمتری برای مصرف گاز در اختیار دارد و از این رو با افزایش مصرف گاز بیشتر، بار مالی قبوض گاز هم به شدت افزایش می یابد.

به گزارش مهر،با توجه به روند مصرف رو به افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی از نیمه دوم مهر ماه سالجاری تاکنون این احتمال وجود دارد که در صورت عدم رعایت الگوهای مصرف، مشترکان در دوره جدید صدور صورتحساب‌ها، با قبوض گاز با بار مالی نجومی روبرو شوند.