آغاز رایزنی‌ها برای تاسیس بانک مشترک ایرانی- چینی

0
140

اسد الله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین از رایزنی با بانک مرکزی ایران برای تشکیل یک بانک ایرانی- چینی خبرداد.

عسگر اولادی : ”اگر بانک مرکزی موافقت کند، موسساتی را در نظر خواهیم گرفت که در برخی بانکهای چینی سهامدار شوند تا در نهایت بتوان، یک بانک ایرانی و چینی داشته باشیم.”

او در همین رابطه افزود: ”برنامه ما با چین برای توسعه روابط اقتصادی درازمدت است. اگر غربی ها هم بیایند چون ما روابطمان با غرب آن طور که دلمان می‌خواهد حسنه نیست، بنابراین روابط با چین را توسعه می دهیم.”

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: ”اگرچه غربی‌ها به ایران می آیند و تفاهم هم می کنیم و با آنها کار مشترک صورت می دهیم، ولی هیچکدام از اینها دلیل بر این نیست که با چین دچار افت کار شویم.”

 hämta

وی تصریح کرد: ”روابط ایران با چین را درازمدت می نگریم؛ چراکه در خاورمیانه طبق برنامه ای که داریم باید در سال ۱۴۰۴ در سطح اول منطقه باشیم. بر همین اساس یکی از این شرایط برای دستیابی به این هدف، کار کردن با همه دنیا است. اگر ما به غرب نزدیک می شویم، دلیل بر این نیست که از شرق دوری کنیم.”

به گزارش مهر؛ به گفته عسگراولادی، هیچ شرطی برای کار کردن با چین گذاشته نخواهد شد و تنها شرط این است که چینی ها کار را تسهیل کنند و به سمت تحریم ها نروند. سرمایه گذاری را نیز تشویق کنند.