آزار علیرضا توکلی زندانی عقیدتی به دلیل نامه‌نگاری به وزیر اطلاعات و انتقاد از پرونده‌سازی بازجویان

0
166

یک منبع مطلع گفت وزارت اطلاعات با آزادی مشروط سه فعال تلگرامی مخالفت کرده و طی هفته گذشته با انتقال علیرضا توکلی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، او را تهدید کرده که «سروصدای خبری و نامه‌نگاری» کمکی به آزادی آنها نمی‌کند و ممکن است با گشودن پرونده‌ای جدید، حبس آنان را طولانی‌تر کند.

علیرضا توکلی طرقی، محمد مهاجر و محمدمهدی زمان زاده، تابستان ۹۵ به اتهام نوشتن و مدیریت چند کانال در تلگرام بازداشت و نهایتا به پنج سال حبس قابل اجرا محکوم شدند. یکی از دوستان این سه زندانی عقیدتی گفت نوشتن نامه سرگشاده به وزیر اطلاعات و اعتراض به پرونده‌سازی و نقض حقوقش در بازداشتگاه، از دلایل آزار و اذیت علیرضا توکلی از سوی وزارت اطلاعات است.

این منبع گفت: «این سه نفر مدیر کانالهای تلگرام بودند و برای همین بازداشت شدند، یک سال اول حرف بازجو را باور کرده بودند و خبررسانی نکردند ولی حکمشان قطعی شد فهمیدند فریب خوردند، اخیرا با آزادی مشروطشان هم مخالفت شده و برای همین علبرضا یک نامه به وزیر اطلاعات نوشت و بازجویی و موارد غیرقانونی را شرح داد، بازجوها عصبانی شدند و میخواهند اذیتش کنند.»

علیرضا توکلی، اواخر تیر ماه ۹۷،  در نامه‌ سرگشاده به وزیر اطلاعات که اواخر تیر، بازجویان وزارت اطلاعات را متوهم توصیف کرده و نوشته قاضی پرونده صرفا قرائت کننده حکم بوده و حکم از سوی بازجویان و ماموران امنیتی به قاضی دیکته میشود: « قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها هیچ استقلالی ندارد و تنها حکم برگزارکننده دادگاه‌های فرمایشی و صوری را دارد تا برخی از قضات که با تنزل درجه تا حد قاری حکم، احکام از پیش نوشته شده توسط عوامل خودسر در نهادهای امنیتی را قرائت کنند و این عوامل خودسر تا مختومه شدن پرونده و حتی تا پایان فرآیند زندان و آزادی متهم، روی پرونده‌ها اعمال نفوذ ظالمانه و نظارت دارند و بعضا حتی پس از آزادی نیز در زندگی و امور و حرفه افراد مداخله می‌کنند.»

علیرضا توکلی خطاب به وزیر اطلاعات نوشته برخی از عوامل و نااهلان در وزارت اطلاعات به جای توجه به حرفه و کارشان که ایجاد امنیت است، تنها به کار پرونده‌سازی مشغولند تا رزومه‌های کاری سنگین و درخشان برای خود ایجاد کنند و برایشان اهمیتی ندارد که محتوای پرونده‌ها چه باشند و مواردی که در این پروژه‌ها عنوان می‌کنند صحت دارد یا خیر.

استفاده از سلایق شخصی در بازجویی‌ها، نبود حق دفاع و وکیل، عدم رعایت اخلاق و موازین اسلامی، اهانت و برخوردهای همراه با تهدید و ارعاب، استفاده از چشم‌بند در تمامی دوران حضور در بازداشتگاه، پرسش از موارد غیر مرتبط با پرونده، کنجکاوی و رخنه در اسرار خانوادگی و حریم خصوصی از دیگر انتقاداتی است که این فعال تلگرامی در نامه به وزیر اطلاعات به آن اشاره کرده است.

علیرضا توکلی طرقی، محمد مهدی زمان زاده و محمد مهاجر به دلیل نوشتن مطالبی در فیس‌بوک و تلگرام به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده اند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در اردیبهشت ۱۳۹۶ هر یک از آنان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و توهین به رهبری به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. حکم صادره در شعبه ۳۶  دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و هر سه تن به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال زندان محکوم شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ یک منبع مطلع پس از صدور حکم آنان  گفت دادگاه بدوی و تجدید نظر به دفاعیات متهم و وکلا توجهی نکرده و بر اساس اعترافات اجباری آنان در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات حکم صادر کرده است. این منبع همچنین به کمپین گفت هیچ کدام از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به ادعای متهمان و وکلای آنان درباره اجباری و غیرواقعی بودن اعترافات رسیدگی نکرده است.