آریامهر اگر آلترناتیو داشت، ایران سقوط نمیکرد!؟ بقلم حمید جباری

0
504

خایه هاتان را برای مذاکره با اجنبی روی میز بگذارید با اجنبی محکم حرف بزنید،این جمله تا ابد در گوشم طنین انداز خواهد بود!؟
برای نابودی سرزمینی که بسرعت در مسیر توسعه گام بر میداشت، به‌غیرخائنین در لباس دوست کنار محمدرضا پهلوی به انحطاط کشیدن ۵۷ سال تلاش و آبادانی سرعت می‌بخشیدند ،نقش نبود یک جانشین شایسته وطن‌پرست که در روزهای حساس در تصمیمات به شاه ایران کمک کند به خوبی از میان صحبت های پرویز ثابتی ملموس بود!؟
با توجه به درگیری شاه فقید به بیماری سرطان و تأثيرات آن بر تصمیمات و انتخاب‌های ایشان حتی در بین خانواده از فرح دیبا تا خواهران و برادران فردی نبود عصای دست او باشند!؟
نگاهی به اسامی در پست‌های کلیدی که از سمت فرح دیبا انتخاب شده بودند برای سمت رئيس رادیو تلویزیون ملی ایران در ماه‌های پرالتهاب فيلم‌های چریکی و تحریک کننده جامعه ناآگاه به آتش جنهمی که مارکسیست‌ها و تمام گروه‌های مخالف با تفکرات ضد ایرانی دامن می‌زد!؟
ایرانی که شاه آن به هزار دلیل که خودشان می‌دانستند، پلیس ضدشورش تشکیل نداد که به نظر می‌رسد برای کشوری در خاورمیانه که بسرعت خود را به جمع دولت‌های پیشرفته حرکت می‌کرد اما بافت بزرگ جامعه دارای تحصیلات (۶۲٪) داشت که متأسفانه تحت تاثیر تبلیغات تفکرات مسموم چپ پیوستن به این ایدئولوژی‌های ویران کننده را مایه روشنفکری می‌دانستند، بخش دیگری درگیر مزخرفات خرافات آخوندها بودند و قشر پا به سن گذاشته‌ای که دلخوش به وعده‌های ملاهای شپشو شب و روز خویش را در پی دست یافتن به آخرت (بهشت و جهنم) خیالی و سفارشی مزدوران ساخته اتاق فکر MI6 سپری می‌کردند، ایجاد چنین نهادی در دل سازمان اطلاعات امنیت ضروری بود!؟
برخی معتقد هستند که حرفهای پرویز ثابتی همراه قصد نیت های آغشته به منفعت شخصی باشد!
تمام خاطرات او همان شش ماه بعد خروج ایران به رشته تحریر در آمده است، با این مصاحبه بعد ۴۵سال چقدر اختلاف دارد؟
نکته بعد هنوز چند تن از افراد که او در این پنج برنامه نام برد (چه زندانیان و افراد شاغل در پستها) در قید حیات هستند و می توان کامنت‌های ایشان را هم کنار صحبت های پرویز ثابتی راستی آزمایی کرد!
تمام سال‌هایی که محمدرضا پهلوی با طیب خاطر مشغول ساختن ایران نوین بود وطن‌پرستانی مانند پرویز ثابتی ها و بسیاری که نام کمتری از ایشان به گوشمان خورده است مشغول خفقه کردن تفکرات خانه مان سوز (حزب توده موتلفه اسلامی، متجاوزین خلق و ارازل و اوباش جیره مواجب بگیر تیمور بختیار) بوده‌اند!؟
در حادثه سیاهکل همان برادر خواهر روستای چهلستون (بلور و عزیز اسدنیا) چطور شجاعانه با عرق ملی به کمک سازمان اطلاعات امنیت ایران را از شر یک مشت تروریست در آن مقطع نجات دادند!
در تمام سالهای فعالیت ساواک البته با افراد کاربلد کاردان وفادار وطن همه امور نه صد در صد بلکه با حداقل کاستی شرایط ایران بهتر و بهتر می‌شد که با تصمیمات فاجعه بار برخی منسب داران که گاهی از روی ناآگاهی و ترس از دادن جایگاه و گاه از روی تعلقات به برخی دولتهای غربی بنای ویرانی و گروگان گرفته شدن ایران توسط گروه تروریستی حاکمیت کنونی را بنا نهادند!؟
اگر طبق فرمول مدیر ارشد ساواک سیلی محکمی به مخالفان آبادی و پیشرفت ایران زده می‌شد و از ملاها، متجاوزین خلق و توده‌ای ها را با شدیدترین مجازات و تنبیه ها سرجایشان می‌نشاندند، آمال چند نسل و یک ایران نابود نمی‌شد و این سرزمین با حکومت عهد دقیانوسی دار و دسته جنایتکار طاعون هندی زاده (خمینی) چند صد سال عقب نمی‌ماند!؟
درست در سالهای اوج اقتصادی ایران که با توجه افزایش نرخ عامل های انرژی دولتهای غربی (آمریکا، انگلیس، فرانسه) دنبال نابودی این ابرقدرت نوپای خاورمیانه بودند و با سناریو سازی در رسانه‌های محدود آن دوران مردم بیسواد و تحصیل‌کردگان به ظاهر روشنفکر را هیزم زیر اجاق اغتشاشات و ناامنی کردند تا عقاب أوپک را مجبور کنند دست از بلند پروازی و تعیین قیمت نفت به صلاح سیاست‌های اقتصادی مدنظرش بردارد! کشوری در مسیر پیشرفت را ترمزش را کشیده و کنترلش را به دست مزدوران دست پرورده خود بسپارند و این گماشته ها فرامین غرب را در ایران اجرا کنند!؟
غافل از اینکه این گروه جنایتکار با تقیه به محض رسیدن به مقصد ایران زیر میز زدن و علیرغم توافق‌های مخفیانه (اسناد مکاتبات ابراهیم یزدی با سیا)در اسناد طبقه بندی سازمان امنیت آمریکا بعد سه دهه رسانه‌ای شد! روش حکومتی ضد بشری خود را پیش گرفتند!؟
همان روزهایی که پرویز ثابتی نعره میزد،دارو دسته گلسرخی،موتلفه یا متجاوزین را بایست سرجایشان نشاند!
یک مشت بی اطلاع سناریوی حضور صلیب سرخ را برای موجه نشان دادن وجه ایران کلید زدند، یکی نبود به این جماعت بگوید گورپدر غرب و شرق که می‌خواهند چه تفکری راجع به ایران داشته باشند، مهم ثبات و آرامش سرزمین است!؟
کاری به حرفهای پرویز ثابتی هم نداشته باشیم ولی برخی اسامی در بدنه دربار از خاندان پهلوی یا فرح دیبا تا برخی وزراء و منسب داران ننگ تاریخ تا ابد خواهند بود که با اعمال و رفتارهایشان تیشه به ریشه پادشاه و سرزمین مادری زدند!؟
توقعی از دارودسته خمینی ملعون خونخوار ، حزب توده، متجاوزین خلق و مابقی خائنین ایران نداشته و نخواهیم داشت!
افرادی مانند حسین فردوست که بقول خودش ۵۲ سال سر سفره خاندان پهلوی خورده و پروار شده بود ولی بزنگاه حساس زیرپای همکلاسی، دوست و یار دوران کودکی و گرمابه گلستان خود را برای خوش خدمتی فرقه تبهکار خمینی کشید!؟
اسدالله اعلم، رضاقطبی، حسین نصر، آموزگار، بختیار، مقدم و چند تن دیگر از خانواده شاه فقید که در سراشیبی قراردادن حکومت پهلوی نقش ایشان کمتر از اسامی که بردیم نبود!؟
براستی کدام میهن پرستان واقعی کنار آریامهر بیمار شجاعانه به او مشاوره دادند؟ پادشاهی که برای مردم ناسپاس خود سرکوب را اتخاذنمی کرد و تاسرحد امکان از خونریزی بیزار بود!
در روزهای سلامتی و اقتدار به زیرمجموعه شجاعانه میگفت، وقتی با غربی ها مذاکره می‌کنید اولین خایه تان را روی میز بگذارید و با قدرت و از موضع بالا با اجنبی حرف بزند و بر سرمنافع مردم هیچ مماشات و تعارفی نداشته باشید!؟
کاش یک وزیر یا منسب دار با شهامت پیدا می شد، به شاه فقید می‌گفت فضای باز سیاسی برای جامعه شپشو گرفتار بیماری‌های متعدد آن روزهای ایران که رضاخان کبیر از قاجار تحویل گرفت دانشگاه ساخت تا روزهایی که رشد اقتصادی و جامعه رو به ترقی به بلوغ کامل نرسیده است که قدرت درک و هضم تورم معقول و سایر تبعات این توسعه بی نظیر را داشته باشد را ندارد!؟
باز هم میگوئیم اگر آن روزها یک کفیل هوشمند وفادار به سلطنت کنار ولیعهد جوان بود و اوضاع را با تصمیمات درست بدون هیچ وابستگی به آمریکا و تفکرات چپ می گرفت و شاهنشاه برای ادامه درمان به خارج ایران می رفت و اوضاع را آنطور که متناسب مصلحت ایران بود (اعدام، سرکوب مخالفان رادیکال، زندان و تبعید)انجام می دادند
ایران هیچگاه گرفتار طاعون خمینی و دارودسته جنایتکارش نمی شد!؟
جماعتی به ظاهر تحصیلکرده به ظاهر روشنفکر که با بورسیه شاهنشاه در بهترین دانشگاههای آمریکا درس خواندند و از پشت خنجر زدند و آب به آسیاب نابودی وطن زدند!؟
امثال ابوالحسن بنی صدر نادان معلوم نبود ملای کرواتی در دانشگاه چه میکرد، صادق قطب زاده زنباره تا ابراهیم یزدی مثلث بیق، آنسو بازرگان، کریم سنجابی، دستمالچی و خیلی‌ها که با پرواز مرگ از پاریس زمستان۵۷ به تهران آمدند ولی خمینی دجال سناریوی اعدام و جوخه تیرباران را برای افرادی که بیسواد را به رهبری هل دادند طراحی کرد تا دستمزد خوبی به اینها داده باشد!؟
مصاحبه پرویز ثابتی یک بار دیگر ثابت کرد جایگاه خائنین و وطن‌پرستان شاید در مقطعی از تاریخ مشخص نشود، اما در دراز مدت مانند آفتاب میان روز همه چیز نمایان خواهد شد!؟