آخوندهای حاکم سالروز ورود خمینی را با به دار کشیدن جوانان ایرانی جشن می گیرند

0
124

بنا به گزارشات رسیده  صبح امروز حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.

روز شنبه ۱۲ بهمن حداقل یک زندانی به نام حسین عسگری ۲۹ ساله که بیش از ۳ سال در بند ۴ زندان بود صبح امروز همزمان با سالروز ورود خمینی به ایران در محوطه مرکزی زندان زاهدان به دار آویخته شد. این زندانی در فروشگاه زندان بیگاری می کرد.

از طرفی دیگر حوالی ساعت ۰۵:۳۰ صبح امروز نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به تمامی بندهای زندانیان زندان زاهدان یورش بردند و تمامی زندانیان را به زور و اجبار به محوطه بند ۷ منتقل کردند تا یکی از آخوندها که مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی زاهدان است برای آنها سخنرانی کند زندانیان بی دفاع در سرما می بایست به سخنرانی این آخوند گوش می دادند و او از پیشرفتهای رژیم برای زندانیان تعریف می کرد.

در حین سخنرانی اعتراضات زندانیان بالا گرفت و زندانیان فریاد می زدند که حضورهزاران زندانی ،عدم درمان، گرسنگی مفرط در زندان را هم به پیشرفتهای خودتان بیفزایید .

اعتراضات به حدی بود که آخوند فوق سخنرانی خود را نیمه تمام گذاشت و با عصبانیت آنجا را ترک کرد.از طرفی دیگر فیلمبرداران وزارت اطلاعات اقدام به گرفتن فیلم از حضور زندانیان و سخنرانی این آخوند نمودند.

پس از پایان یافتن سخنرانی، زندانیانی را که در این مراسم شرکت نکرده بودند و یا در حین سخنرانی دست به اعتراض زده بودند به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل کردند.

آخوندهای حاکم سالروز ورود خمینی را با به دار کشیدن جوانان ایرانی جشن می گیرند .خمینی با طنابهای دار وارد ایران شد و در دوران حکومت ضد بشری خود هزاران زندانی اسیر و بی دفاع را در زندانهای ایران به دار آویختند .

بخصوص قتل عام های سال ۶۷ که هزاران نفر در عرض چند هفته به قتلگاه فرستاده شدند.ورود خمینی برای مردم ایران طنابهای دار ،جنگ، ویرانی ، فقر ، بیکاری و به غارت بردن ثروتهای ملی را به همراه داشت، که این روزها گوشه هایی از آن بصورت افتضاح ۳ هزار میلیاردی و یا ۸۷ میلیارد یوریی در ترکیه توسط خود آنها افشا می گردد،ویرانی آثار باستانی، ویرانی محیط زیست و هزاران جنایت دیگر که توسط آخوندهای جانشین وی بخصوص آخوند علی خامنه ای ادامه یافته است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، استمرار اعدام ها حتی در سالروز ورود خمینی به ایران و وادار کردن زندانیان بی دفاع برای شرکت در مراسم سالروز ورود خمینی که خود آنها قربانیان وی هستند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ایران به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۲ بهمن ۹۲ برابر با ۰۱ فوریه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل