آخرین گزارش بانک جهانی درمورد موقعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی

0
163

بانک جهانی مانند هرسال، در ماه ژانویه امسال نیز تازه ترین گزارش خود در مورد موقعیت اقتصادی کشورهای جهان، از جمله ایران را منتشر کرد.
بانک جهانی، در گزارش منتشر شده خود در روز ١۵ژانویه ٢٠١۵، پیش بینی درمورد رشد اقتصادی در ایران را به نصف آنچه در مهرماه گذشته اعلام کرده بود تقلیل داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگزارش بانک جهانی در مهرماه گذشته، رشد اقتصادی ایران درسال ٢٠١۵ میلادی، ٢٫٢ درصد پیش بینی شده بود.
اکنون این بانک درگزارش تازه خود که در ١۵ژانویه انتشار داد، رشد اقتصادی ایران را که از سال ۱۳۲۴ رسما عضو بانک جهانی شده را برای سال ٢٠١۵  ؛ ٠٫٩ درصد یعنی نصف رقم قبلی پیش بینی کرده است.

بانک جهانی می گوید: درسال ٢٠١۴، رشد اقتصادی ایران ١٫۵درصد بوده است؛ این درحالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی این کشور برای فصل بهار سال ١٣٩٣خورشیدی (سال مالی ٢٠١۴) را ۴٫۶ درصد اعلام کرده است.

بانک جهانی، تراز حساب های جاری جمهوری اسلامی را در سال ٢٠١۴، معادل ٣٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام کرده و گفته است که این رقم در سال ٢٠١۵، به ٢٫۶ درصد کاهش خواهد یافت.

همزمان با این داده های آماری بانک جهانی پیرامون تحولات اقتصادی در ایران، در تهران گفته شد که رقم بیکاری در این کشور به نقطه بحرانی رسیده است.
«استاندارها اینگونه می گویند که هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل ٢برابر نرخ بیکاری کلی بود، شما به نقطه بحران رسیده اید که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم»؛ این سخنان عادل آذر، رئیس مرکز آمار در جمهوری اسلامی است.

آقای آذر، در گفت وگویی با “ایلنا” (خبرگزاری کارایران)، به نرخ بیکاری کشور بر مبنای ١۶ساعت کار در هفته اشاره کرده و گفته است، «نکته جالب اینجاست که اگر مبنای محاسبات از حداقل یک ساعت به حداقل ٨ ساعت افزایش یابد، هیچ گونه تغییری در نرخ بیکاری صورت نمی‌گیرد».
وی افزوده است: «در حال حاضر، نرخ بیکاری بر اساس ١۶ساعت کار درهفته، ١١٫۵درصد است».