آتنا فرقدانی به بند ۲ الف اطلاعات سپاه منتقل شد

0
116

آتنا فرقدانی فعال حقوق کودکان روز دوشنبه ۱۱اسفند ماه ۱۳۹۳، به اعتصاب غذا خود پایان داد و امروز ۱۷ اسفند به زندان اوین منتقل شد.
بنا به گزارش دریافتی از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آتنا فرقدانی فعال حقوق کودکان که از ۲۱ روز پیش در اعتراض به انتقال خود به زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه سال جاری، با دستور دادگاه موجبات انتقالش از زندان شهرری (زندان قرچک) به بند ۲ الف زندان اوین فراهم گردید و با این تصمیم قضایی خواسته قانونی این فعال حقوق کودکان (اجرای اصل تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان موضوع بند ج ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مصوب ۹/۹/۱۳۸۵) محقق شد و آتنا فرقدانی به اعتصاب خود پایان داد، امروز ۱۷ اسفند مصادف با ۸ مارس روز جهانی زن از بیمارستان به زندان اوین بند ۲ الف اطلاعات سپاه منتقل شد.