آتشفشان زیر دریایی ۵۰ میلیون ساله کشف شد

0
228

محققان در آب‌های جنوب استرالیا آتشفشان‌هایی زیر دریایی کشف کرده‌اند که به ۳۵ تا ۵۰ میلیون سال قبل تعلق دارند.

دانشمندان زیر آب‌های جنوب استرالیا آتشفشان‌هایی چند میلیون ساله کشف کرده‌اند.

محققان دانشگاه آدلاید، دانشگاه آبردینو سازمان کامن ولث علمی و تحقیقات صنعتی ۲۶ آتشفشان کشف کرده‌اند که در ۲۴۰ متری زیر رسوبات کف اقیانوس مدفون شده‌اند.

ارتفاع برخی از آتشفشان‌ها به حدود ۶۰۰ متر هم می‌رسد و اطرافشان نشانه‌هایی از گدازه‌های خشک شده نیز دیده می‌شود.

نیک اسکوفیلد یکی از محققان می‌گوید: «فناوری که ما برای کشف آتشفشان‌ها استفاده کردیم، شباهت زیادی به تصویربرداری اولتراسونیک از جنین در شکم مادر است».

محققان معتقدند قدمت این آتشفشان‌ها به ۳۳تا ۵۰ میلیون سال قبل می‌رسد. به هر حال آنان با استفاده از اطلاعات لرزشی توانستند جریانی از گدازه‌های خشک شده را کشف کنند که طول آن بیش از ۳۳ و عرضش ۱۴ کیلومتر بوده است.

به گزارش مهر؛ گدازه‌های خشک شده اطراف آتشفشان‌ها حدود ۳۵ میلیون سال قبل هنگام فوران به وجود آمده‌اند.