آب و برق گران شد

0
143

قیمت آب و برق مصرفی خانوارها براساس قانون بودجه سال۱۳۹۵ مصوب مجلس شورای اسلامی گران شد.

 قیمت هر مترمکعب مربع آب شرب مصرفی خانوارهای شهری ۱۵۰ریال و هر کیلووات برق مصرفی هم ۳۰ریال افزایش می‌یابد. این در حالی است که حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: در سال۱۳۹۳ این مبلغ ۱۰۰ریال به‌ازای هر مترمکعب آب مصرفی بود که پارسال به ۱۵۰ریال افزایش یافت و امسال بدون هیچ‌گونه افزایشی همان مبلغ (۱۵۰ریال) از مشترکان آب دریافت می‌شود.

بند ج تبصره ۶ قانون بودجه امسال، وزارت نیرو را مکلف می‌سازد تا از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ریال از مشترکان دریافت و به خزانه کل کشور واریز شود.

این قانون به وزارت نیرو اجازه می‌دهد از این محل حداکثر مبلغ ۷۰میلیارد تومان درآمد به‌دست آورد و باید مبلغ یادشده را صرف آبرسانی شرب روستایی و عشایری کند.

همچنین طبق بودجه امسال، وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ریال به‌عنوان عوارض در قبوض برق درج و از مشترکان برق روستایی به جز مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.

به گزارش همشهری؛ در قانون بودجه امسال حداکثر مبلغ ۷۰۰میلیارد تومان درآمد از محل این افزایش بهای برق مصرفی پیش‌بینی شده که برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدید‌پذیر و پاک توسط توانیر هزینه خواهد شد.

قیمت آب مشابه پارسال است
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: ارقام مندرج در قبض‌های آب بهای امسال افزایش نمی‌یابد. حمیدرضا جانباز افزود: قبض‌های آب برمبنای ابلاغیه شورای اقتصاد که در ۶ماهه دوم پارسال صادر شد، محاسبه و صادر می‌شود که از همان زمان در حال اعمال شدن است و به تفکیک پله‌های مختلف مصرف محاسبه می‌شود.