آب آشامیدنی از اول مهرماه تا ۲۰ درصد گران شد

0
135

چند هفته ای است برخی مسئولان اجرایی از افزایش تعرفه آب آشامیدنی سخن می گویند و آنطور که از مصاحبه ها و سخنرانی ها مشخص بود، این اتفاق در مهرماه رخ خواهد داد. یکی از مهمترین صحبت ها در این خصوص، مربوط به معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است که وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت فروش هر مترمکعب آب ۳۰۰ تومان و قیمت تمام شده تولید ۱۰۰۰ تومان است، اظهار داشته است که درصد پیش بینی شده برای افزایش قیمت آب، مثمرثمر نیست.

البته بر اساس قانون بودحجه سال ۹۴، مجوز افزایش تعرفه آب به دولت داده شده بود چراکه طبق بند “ج” تبصره ۸ این قانون، «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می شود و تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان ۵۰ درصد تعرفه نزدیکترین شهر خواهد بود»

بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط صبحانه، چند روزی است مصوبه شورای اقتصاد در زمینه افزایش نرخ تعرفه های آب شرب شهری به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است. طبق این مصوبه که با امضای محمدباقر نوبخت و با شماره ۱۴۴۹۷۵، در تاریخ ۵ مهرماه ابلاغ شده، «نرخ تعرفه های آب شرب شهری موضوع مصوبه دولت در مورخ ۰۶ /۱۲ /۹۲، در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.»

همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن در ایستگاه های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر ۲۵ ریال تعیین می شود. در عین حال، نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ۱۰ متر مکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد.

به گزارش صبحانه، بر اساس این مصوبه شورای اقتصاد، کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی ۷۰ درصد و غیر خانگی ۱۰۰ درصد آب بهای مصرفی تعیین می شود. همچنین در ماه های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از ۲۵ متر مکعب در ماه، ۲۰ درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می شود.

مصوبه مهم شورای اقتصاد در پایان تاکید کرده است که تاریخ اجرای افزایش تعرفه آب، از اول مهر ماه سال ۱۳۹۴ خواهد بود.