آبراهه جدیدی در بخش خزانه تخت جمشید کشف شد

0
356

سرپرست تیم کاوش آبراهه های تخت جمشید با بیان اینکه فصل جدید کاوشهای باستان شناسی با کشف آبراهه ای جدید همراه شده است گفت: این آبراهه در بخش خزانه با شیب بالای 30 درجه قرار دارد تا آب های سطح بنای خزانه را به بیرون از محوطه هدایت کند.

علی اسدی: از حدود 20 روز پیش دومین فصل از دور جدید کاوش آبراهه های تخت جمشید را با هدف مشخص کردن وضعیت آبراهه های بخش خزانه تخت جمشید و برطرف کردن مشکل آبگرفتگی این بنا در هنگام بارندگی آغاز کرده ایم. از نتایج مهم به دست آمده در پیدایش خروجی جدید در ضلع جنوبی تختگاه تخت جمشید این است که این خروجی مستقیما آب های سطحی قسمت هایی از بنای خزانه را به بیرون از محوطه هدایت می کرده است. کانال کشف شده 50 متر از خزانه تا دیواره جنوبی امتداد دارد و دارای شیب زیاد و بالای 30 درجه است.

 IMG22431232

وی با بیان اینکه آبراهه ای که در دور اول کشف شده بود، در گوشه جنوب شرقی تخت گاه قرار داشت گفت: خروجی جدید در قسمت غربی خروجی قبلی قرار دارد ولی با هم در ارتباط نیستند. همچنین خروجی شناسایی شده از نظر سطح قرارگیری در حدود چهار متر پایین تر از خروجی پیشین است.

اسدی با اشاره به اینکه کاوش فصل دوم تا پانزدهم شهریور ماه ادامه دارد تصریح کرد: پیش بینی می شود دو فصل دیگر برای کامل کردن بخش های مبهم آبراهه های تخت جمشید و شناسایی کامل نظام و معماری آنها نیاز باشد.

به گزارش مهر؛ پیش از این خبرنگار مهر در سال 89 گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه آب باران در محوطه تخت جمشید جمع شده و آثار سنگی این مجموعه در سطحی از آب پوشیده شده است. بازتاب این گزارش باعث شد تا متولیان میراث فرهنگی، اعتباری را به تخت جمشید برای طرف کردن مشکل آبگرفتگی آن اختصاص دهند و کاوش برای شناسایی آبراهه های آن انجام شود.