اندر کمالات و کرامات امام خمینی
-آمریکا دوهزار سال است که ما را استعمار کرده است (در دیدار با دانشجویان خط امام پس از تسخیر سفارت) -دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. – این صدام که می گوید مسلمان است، از همانهایی است که با سید الشهدا حرکت کردند و آنها... بیشتر بخوانید