با جایگزینی شورش به جای تظاهرات اعتراضی، سرنگونی رژیم ملاها را تحقق می بخشیم! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
از این که هر از چندگاهی، گروهی از اقشار مختلف مردم ایران، جهت مبارزات مدنی، و انجام دادن اعتراضات علنی خویش با حاکمیت دیکتاتوری جمهوری آخوندی در ایران، به خیابان های کشور بیایند؛ و با هر توان و امکاناتی که دارند؛ به اعتراضات علیه این مستبدان دزد و جنایتکار... بیشتر بخوانید
نگاهی به وضعیت امروز زنان در ایران
در دو قرن اخیر، جهان، به واسطه تغییر و تحوّلات اساسی در رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ،کاملا متحول شده است ،خصوصا در برخورد با مسئله زنان این تغییرات بوضوح قابل لمس می باشد ، اما متاسفانه کشورایران، هم به دلیل میراث سنّتی و هم به لحاظ واقعیت... بیشتر بخوانید
حماقت انسان را به کجا می برد.!!
بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند؛ شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند؛ تیره بخت تر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریش خند بگیرد؛ و سیاه بخت تر مردمی که بخاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق می کوبد و عمده... بیشتر بخوانید
شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان؛ بخش نخست
فتنه و آشوب خمینی و وجود این دجال بزرگ باعث شد که خائن ترین افراد زیر پوشش وطن پرستی همیشه مصدر کار بودند و در همه شئون کشور نظارت و دخالت داشتند، ناگهان شناخته شوند و پرده تزویر وریا بکنار زده شده و چهره منحوس و ددمنششان آشکار شود.... بیشتر بخوانید
در آینۀ ۳۷ روز، با دکتر شاپور بختیار
بازخوانی تاریخ؛ تقدیم به نسل جوان در تاریخ جهان و در تاریخ هر کشور لحظه های حساسی وجود داشته است که برای مقابلۀ با آن می باید از موضعی محکم وارد عمل شد و اغلب در این موقعیت های حساس انسان تنهاست… دکتر شاپور بختیار، ۲۱ دیماه ۱۳۵۷ بخش... بیشتر بخوانید