خانه برچسب‌ها شورش

برچسب: شورش

با جایگزینی شورش به جای تظاهرات اعتراضی، سرنگونی رژیم ملاها را...

از این که هر از چندگاهی، گروهی از اقشار مختلف مردم ایران، جهت مبارزات مدنی، و انجام دادن اعتراضات علنی خویش با حاکمیت دیکتاتوری...

نگاهی به وضعیت امروز زنان در ایران

در دو قرن اخیر، جهان، به واسطه تغییر و تحوّلات اساسی در رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ،کاملا متحول شده است ،خصوصا در...

حماقت انسان را به کجا می برد.!!

بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند؛ شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند؛ تیره بخت تر از آن ملتی که تاریخ...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی...

فتنه و آشوب خمینی و وجود این دجال بزرگ باعث شد که خائن ترین افراد زیر پوشش وطن پرستی همیشه مصدر کار بودند و...

در آینۀ ۳۷ روز، با دکتر شاپور بختیار

بازخوانی تاریخ؛ تقدیم به نسل جوان در تاریخ جهان و در تاریخ هر کشور لحظه های حساسی وجود داشته است که برای مقابلۀ با آن...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه