تاریخی که هرگز تکرار نخواهد شد! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی، برابر با ۲۲ فوریه ۱۹۲۱ میلادی، یکی از مهم ترین رویداد های تاریخی در ایران است. که هیچگاه امکان تکرار شدن آن وجود نخواهد داشت! به اطراف تان نگاه کنید، و به خاطر هر آنچه که اینک در اختیار خود دارید؛ برای شادی روان آن... بیشتر بخوانید
کودتای نظامی افتخار برانگیز سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی!
در روز تاریخی سوم اسفند سال هزار و دویست و نود و نه خورشیدی، در میان ملت به تنگ آمده از ستم های پادشاهان مستبد و دین محور سلسله قاجار، انسانی شریف و میهن پرست، که در حکومت قاجار، مقامات مهمی از جمله رئیس الوزراء = نخست وزیری، و... بیشتر بخوانید
اگر سوم اسفند ۱۳۰۷ خورشیدی نبود، اکنون ما چه بودیم و چه داشتیم ؟!
هرگز دیگر در همه تاریخ باقی مانده از طول عمر سرزمین باستانی ما، چنین رویداد سرنوشت سازی تکرار نخواهد شد. کشور در آتش ظلم و ناتوانی ها و بی کفایتی های شاهان فناتیک و مستبد قجر می سوخت؛ ملت روز به روز عقب مانده تر و منزوی تر می... بیشتر بخوانید