باز هم به مناسبت روز بانوان؛  به ویرانه سوخته گذشته برنمی گردیم، مگر آبادش کنیم؛ بقلم دکتر کاوه احمدی علی آبادی
دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) بر این باورم روزی که بانوانی با منش مادران، اکثر مسئولیت ها را برعهده گیرند جنگ از جهان رخت برخواهد بست. امروز در جایگاهی از مبارزه برابری جنسیت و رفع تبعیض... بیشتر بخوانید