دست و پای صادر کنندگان نفت ایران، در غل و زنجیر تحریم ها! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
سران دروغپرداز و خودمحور جمهوری پلید آخوندی در ایران، جهت فروختن نفت کشور، که برجسته ترین کالای صادراتی ایران می باشد. در اثر تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا، چنان دست و پای شان درون زنجیرهای آهنین بین المللی بسته شده اند؛ که نفس حکومتی ها را به شماره... بیشتر بخوانید
السیسی بدون هیچ شگفتی برای دومین بار به عنوان رییس جمهوری مصر برگزیده شد
با اعلام نتایج شمارش اولیه آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر و از آنجایی که رقیبی جدی برای عبدالفتاح السیسی در این انتخابات وجود نداشت، آقای السیسی بدون هیچ شگفتی برای دومین بار به عنوان رییس جمهوری مصر برگزیده شد. عبدالفتاح السیسی در این انتخابات بیش از ۹۰ درصد... بیشتر بخوانید