ماجرای تجزیه ایران در شمال کشور، و اکنون در جنوب آن! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
آنچه که در شرایط کنونی ایران مان، می بایست بیشتر و جدی تر از سایر مسائل کشور اشغال شده ما، مد نظر همگی مردم قرار بگیرد. عدم تکرار شدن ماجرای جدا سازی بخش های وسیعی از شمال میهن عزیزمان است؛ که طی حاکمیت استبدادی چند صد ساله سلسله پادشاهی... بیشتر بخوانید
با هرگونه جدایی خواهی و تجزیه طلبی در کشورهای خاورمیانه قویا مخالفیم
در سال ۱۹۱۶  نمایندگان دولتین انگلیس وفرانسه ، سایکس وپیکو ، خطوط مرزی کشورهای خاورمیانه را ترسیم واین منطقه ی حاوی هفتاد در صد از کل منابع انرژی جهان را بر اساس منافع ومقاصد استعماری  ، بین خود تقسیم نمودند ، پس از آن با همه جنگ وجدال ها... بیشتر بخوانید
حفظ تمامیت ارضی ایران یعنی چه؟
پرسش بالا به این معنا نیست که نگارنده این نوشتار، تصور می کند که هم میهنان آریائی و گرانمایه او، چه در برون و چه در درون مرزهای سرزمین اهورائی ایشان، نسبت به مملکت اشغال شده خودشان، یا هیچ توجهی به آن ندارند؛ و یا اگر هم در باره... بیشتر بخوانید