تنهاترین نهنگ خشکی ها، و نهنگ آبی ۵۲ هرتزی !! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
« هرتز » واحد شمارش میزان مسافت ارسال امواج صدای های متفاوت موجودات زنده در دنیا، و یا امواج الکترونیکی دستگاه های برقی مانند رادیو و تلویزیون است؛ که به عنوان « فرکانس » از آن یاد می کنند. این واژه در باره امکان ارسال امواج رادیوئی با فرکانس... بیشتر بخوانید
۲۴ اسپند، زادروز آن یگانه تاریخ میهن مان را گرامی می داریم! بقلم بانو محترم مومنی روحی
میلاد افتخار برانگیز کسی که با شمع وجود اش، بسیاری از تاریکی های قرون وسطائی ایران مان را، حذف نمود و روشنائی را جایگزین آن فرمود؛ بر هم میهنان حقیقت بین و ایراندوست فرخنده باد! در هر برهه تاریخی در کشور باستانی ما، مواردی صورت پذیرفته اند؛ که هم... بیشتر بخوانید
تاریخی که هرگز تکرار نخواهد شد! نوشتاری از بانو محترم مومنی روحی
سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی، برابر با ۲۲ فوریه ۱۹۲۱ میلادی، یکی از مهم ترین رویداد های تاریخی در ایران است. که هیچگاه امکان تکرار شدن آن وجود نخواهد داشت! به اطراف تان نگاه کنید، و به خاطر هر آنچه که اینک در اختیار خود دارید؛ برای شادی روان آن... بیشتر بخوانید