کلاه بزرگی که بر سر آخوندها گذاشته شد! محترم مومنی روحی
متاسفانه در این دوره و زمانه، آنچه که بیش از بقیه موارد موجود در جهان، در زندگی مردم دنیا نقش اثر گذارتری دارد. امکانات مادی، مخصوصا پول نقد و رایج در ممالک مختلف گیتی است. تا جائی که با پول می توان، حدود زیادی از مشکلات را حل نمود.... بیشتر بخوانید
تنبیه فتنه گران بدون هزینه؛ باز با هماهنگی و همکاری قدرت های جهانی
دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) جای خرسندی است که هم جانیان و هم فتنه گران در سوریه تنبیه شدند و هم مقامات و هم نظامیان آمریکا و روسیه موفق شدند، به ترکیبی از توافق در حملات... بیشتر بخوانید
اکنون در این برهه زمانی چه باید کرد؟! محترم مومنی روحی
اصفهان، تبریز، تهران و قم همانطوری که شورش شوم انقلاب اسلامی آخوندی را، در ایران ۱۳۵۷آغاز کردید؛ و سپس آن را به سراسر کشور هم سرایت دادید. بایستی که اکنون هم، با شور و حالی بیش از آن زمان به پا خیزید. تا به اتفاق همدیگر این لکه ننگین... بیشتر بخوانید
چرخ های ماشین پیشرفت یک مملکت، بدون پشتوانه اقتصادی چگونه در حرکت باشند؟! محترم مومنی روحی
هر چه که در این جهان بزرگ و پر رمز و راز وجود دارد؛ چنانچه از گروه جانداران، اعم از انسان و حیوان و گیاهان محسوب بشوند. مخصوصا در ارتباط با آدمها، به لحاظ ظاهری و بخش قابل دیدن آنها، به طور منظم در حال رشد و نمو جسمانی... بیشتر بخوانید
آیا وقوع جنگ سوم جهانی نزدیک است؟! محترم مومنی روحی
تا کنون غیر از جنگ و گریزهای مرزی میان برخی از سرزمین های بزرگ و کوچک دنیا، که بیشترشان به دلائلی واهی و کم اهمیت رخ داده اند. دو جنگ بزرگ جهانی هم در گیتی به وقوع پیوسته است؛ که هنوز بعد از نزدیک به هفتاد و دو سال... بیشتر بخوانید
استفاده از سلاح شیمیایی برای فتنه؛ فتنه گران نباید مصون بمانند
دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم اسد در دوما، نتیجه عدم واکنش مناسب نسبت به استفاده به دفعات از آن در گذشته است. آمریکا درخواست تحقیق برای آن را داده است!... بیشتر بخوانید
خود گوئی و خود خندی ، عجب مرد هنرمندی! محترم مومنی روحی
همه چیز از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شروع شد. موضوع دسترسی به منابع سرشار انرژی فسیلی در خاورمیانه، آنقدر برای قدرتمندترین سرزمین جهان جاذبه داشت؛ که ابرسیاستمداران آنجا مصمم گردند؛ که حتی با وارد نمودن زیانی هنگفت به کشورشان، سر و کله خودشان را در این بخش از کره زمین... بیشتر بخوانید
عمل ها و عکس العمل های غیر منطقی!! محترم مومنی روحی
عده ای در جهان فقط عمل می کنند؛ برخی دیگر نیز منفعل می مانند. تا موقعی که کاری از سوی یک فرد یا یک گروه به انجام برسد؛ سپس آنها در پی نشان دادن واکنش خویش به کنش های ایشان باشند. در این راستا هیچ تفاوتی میان افراد عادی... بیشتر بخوانید
رستاخیزی دیگر بباید؛ “عشق به انسان و انسانیت انسان”
دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) مسیح، مسیحیت و عید پاک نیز حکایتی است. ما امروزه پس از گذشت قرن ها از وقایع مهم دینی و مذهبی که اینک چون رسم و مناسکی آن را پاس داشته... بیشتر بخوانید
« آری یا نه » ؟!! محترم مومنی روحی
رفراندوم « آری یا نه » که در ۱۲ فروردن ۱۳۵۸خورشیدی، به وسیله اشغالگران اسلامی در میهن مان اجرا گردید. لکه سیاه ننگی ابدی است؛ که تا انتهای تاریخ در ایران، بر دامان رای دهندگان آن انتخابات غیر ضروری و اجباری ماندگار خواهد بود. هر کدام از ما که... بیشتر بخوانید