شفیعی‌کدکنی به دلیل نداشتن «کارت» اجازه ورود به دانشگاه را نیافت
در روز سه‌شنبه یازدهم دی‌ماه، به‌رغم حضور دانشجویان در کلاس درس، کلاس به علت عدم حضور استاد تشکیل نشد، علت این اتفاق، همراه نداشتن کارت پرسنلی توسط دکتر شفیعی کدکنی بود که به همین جهت، انتظامات مانع از ورود وی به دانشگاه شدند.  روز سه شنبه محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد... بیشتر بخوانید