دردنامه سید مهدی هاشمی کشتی گیر نابغه که به خاطر عدم مبارزه با ورزشکار اسراییلی از دور رقابت‌ها حذف شد دردنامه سید مهدی هاشمی کشتی گیر نابغه که به خاطر عدم مبارزه با ورزشکار اسراییلی از دور رقابت‌ها حذف شد
سید مهدی هاشمی کشتی گیر نابغه ایرانی که بخاطر عدم رویارویی با کشتی گیر اسرائیلی از دور مسابقات حذف شد، در اینستاگرم شخصی خود... دردنامه سید مهدی هاشمی کشتی گیر نابغه که به خاطر عدم مبارزه با ورزشکار اسراییلی از دور رقابت‌ها حذف شد

سید مهدی هاشمی کشتی گیر نابغه ایرانی که بخاطر عدم رویارویی با کشتی گیر اسرائیلی از دور مسابقات حذف شد، در اینستاگرم شخصی خود اعتراض نموده و چنین می نویسد:

مسابقه جهانی ۲۰۱۶ در حالی که کارشناسان داخلی و خارجی نظر دادن که گرفتن مدال برای من حتمی است،
به خاطر برخورد با اسرائیل به تصمیم کادر تیم حاضر به رفتن بر روی تشک نشدم و حتی به خاطر اینکه با نرفتنم به میدان، تیم ایران از سوی اتحادیه جهانی محروم نشود، خودم را بیمار نشان دادم و با تردستی در بیمارستان گرجستان بستری شدم وچندین آمپول ها وداروهای بیهوده را پذیرفتم که به بدنم تزریق کنند.
من به خاطر اینکه پیراهن تیم ملی را بپوشم، رنج و سختی بسیاری را پشت سر گذاشتم در بدترین شرایط اقتصادی تمرین می کردم حتی تغذیه مناسبی را هم نداشتم، این موضع را مسولین و مربیان مربوطه می دانستند و میدانند، اما دریغ از کمترین توجه.
من در مقایسه با پهلوان کریمی از نظر اقتصادی و مالی پشیزی نیستم و اگر نیاز را در نظر بگیرید، خیلی نیازمندتر از ایشان هستم.
با توجه به این که شرایطی سختی دارم برای ادامه ورزشم، دنبال کمک مسولین نیستم، فقط اون قولی که دادن و تصویب شد، که نرفتن ورزشکاران ایرانی به روی میدان مبارزه در مقابل ورزشکاران اسرائیلی، پاداش مدال طلا خواهن گرفت،
انتظار دارم اون چیزی که تصویب شد و حق من است را برای ادامه ورزش قهرمانی ام به من بدهند

تیم خبری

تیم خبری