TwitterFacebookGoogle+

حشمت الله طبرزدی در نامه ای به فرانسوا اولاند: انتظار دارم در شرایط کنونی حق اساسی ملت ایران که همانا آزادی و دموکراسی می باشد را به رسمیت بشناسید

اقای فرانسوا اولاند ریاست محترم جمهوری ملت بزرگ فرانسه

با درود های گرم

ضروری دانستم به اگاهی ان مقام محترم برسانم که ملت فرانسه و در نتیجه دولت و ریاست جمهوری بر امده از ان ،همواره به عنوان یک ملت و دولت متمدن و طرفدار دموکراسی و حقوق بشر ،از سوی همه ی ملل به ویژه ملت ایران شناخته شده است.این امر مسئولیت ان مقام در دفاع از حقوق بشر در همه ی کشور ها به ویژه دفاع از حقوق ملت های زیر ستم ،همپون ایران و سوریه را تشدید می کند.

و ضروری می دانم به اگاهی برسانم ،ملت ایران برای همه ی ملت ها احترام قایل بوده و همه ی دولت های عضو سازمان ملل را به رسمیت می شناسد و تاکید بر احترام متقابل دارد و همواره در مواجهه با انان از زبان متمدنانه و احترام امیز که زبان ملت های متمدن و با فرهنگ غنی و کهن است بهره می برد. اما دیکتاتوری های حاکم ،اجازه ی ابراز نظر به ملت ها را نمی دهند و شما به خوبی از این امر اگاهی دارید.

بر پایه ی دو اصل ذکر شده در بالا از ان مقام عالی و سایر دولت های انسان دوست و متمدن این انتظار را دارم که رفتار و منش حاکمین رسمی را به حساب ملت متمدن و بشر دوست ایران نگذارند.انتظار دارم در شرایط کنونی حق اساسی ملت ایران که حقی است مسلم و شناخته شده و همانا حق ازادی،دموکراسی و داشتن زندگی شرافتمندانه است را همگان به ویژه دولت فرانسه به رسمیت بشناسند و از ان دفاع نمایند. متاسفم یاد اوری کنم برخی از دولت ها در مذاکرات موسوم به هسته ای، صرفا بر منافع خود تاکید دارند و گویا مسئله ی حقوق بشر که خواست اصلی ملت ایران است را از یاد می برند.

و در پایان جا دارد به عنوان یک مبارز راه ازادی و روزنامه نگار که به صورت مشروط در مرخصی از زندان به سر می برد، از مواضع مترقی دولت فرانسه و کانادا به لحاظ مواضع شفاف اخیر در مواجهه با منافع دولت های سرکوبگر و جانبداری از حق زندگی ازاد برای ملت های زیر ستم، سپاسگزاری کنم . ملت فرانسه ملت مترقی،دموکرات و طرفدار ازادی ملت ها و پایه گذار سنت های دیر پای روشنگری و روشنفکری است. بسیار خرسندم که دولت فرانسه پاس این سنت ها را می دارد و خود را در کنار ملت ایران و سوریه به ویژه در این شرایط بسیار سخت می داند.

با تفدیم درود و احترام.

حشمت اله طبرزدی. دبیرکل جبهۀ دموکراتیک ایران

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

ایران ـ تهران