کیانوش رستمی بهترین وزنه‌بردار سال ۲۰۱۶ شد کیانوش رستمی بهترین وزنه‌بردار سال ۲۰۱۶ شد
کیانوش رستمی به عنوان بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ از سوی کاربران سایت فدراسیون جهانی انتخاب شد.  فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نظر سنجی را برای... کیانوش رستمی بهترین وزنه‌بردار سال ۲۰۱۶ شد

کیانوش رستمی به عنوان بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ از سوی کاربران سایت فدراسیون جهانی انتخاب شد.

 فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نظر سنجی را برای انتخاب بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ جهان گذاشت که در پایان کیانوش رستمی تنها نماینده ایران در این نظر سنجی توانست عنوان بهترین وزنه‌بردار و جایزه ینو بوزکوویچ فقید را در سال ۲۰۱۶ کسب کند.

همچنین؛ پس از رستمی، لاشا تالاخادزه و نجات رحیم اف از قزاقستان بیشترین رای را به دست آوردند.در بخش زنان هم وزنه‌بردار تایلند انتخاب شد.

مسعود نوری جاوید

مسعود نوری جاوید