عباس امیرانتظام در ختم ابراهیم یزدی!؟ عباس امیرانتظام در ختم ابراهیم یزدی!؟
مراسم ترحیم ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران عصر امروز در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد. عباس امیر انتظام یکی از حاضران در... عباس امیرانتظام در ختم ابراهیم یزدی!؟

مراسم ترحیم ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران عصر امروز در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد. عباس امیر انتظام یکی از حاضران در این مراسم ختم بود.

امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخن‌گوی دولت موقت مهدی بازرگان بود که با افشای اسناد سفارت آمریکا به جرم ارتباط با امریکا محاکمه و به اعدام محکوم شد.

با این حال حکم وی پس از چندی به زندان تقلیل یافت.

تیم خبری

تیم خبری