سند ملک ۷۹۰ متری «حسن روحانی» منتشر شد سند ملک ۷۹۰ متری «حسن روحانی» منتشر شد
سند ملک نجومی حسن روحانی در منطقه شهرک غرب منتشر شد. به گزارش تیم خبری خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از رسانه های درون... سند ملک ۷۹۰ متری «حسن روحانی» منتشر شد

سند ملک نجومی حسن روحانی در منطقه شهرک غرب منتشر شد.
به گزارش تیم خبری خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از رسانه های درون مرزی، سند ملک نجومی حسن روحانی در منطقه شهرک غرب تهران منتشر شد.

براساس این سند، حسن روحانی در سال ۶۸ یک قطعه زمین ویلایی را در شهر قدس(غرب) به مساحت ۷۹۰ متر به مبلغ ۲۳۷۰۰۰۰۰ ریال گرفته است.

13960222190343379108244810

فرزاد سلطانزاده نادری

فرزاد سلطانزاده نادری