“دم نمی زنم”؛ طنین تبدیل یک سکوت به انفجار “دم نمی زنم”؛ طنین تبدیل یک سکوت به انفجار
 کاوه احمدی علی آبادی به من کنایه زدند تفریح برایت جایز نیست. خواستم اعتراض کنم، اما اندیشیدم که به راستی کارهای جدی تری هست،... “دم نمی زنم”؛ طنین تبدیل یک سکوت به انفجار

 کاوه احمدی علی آبادی

به من کنایه زدند تفریح برایت جایز نیست. خواستم اعتراض کنم، اما اندیشیدم که به راستی کارهای جدی تری هست، پس من “دم نمی زنم”.

اشاره زدند، حرف زیادی نزن، چه کسی چنین حقّی را به تو داده است؟ با خودم گفتم، بی خود بگو مگو نکنم، “دم نمی زنم”.

گفتند کی به تو اجازه داده شده تا هر کجا که خواستی بنشینی؟ خواستم برخیزم، اما گفتم حتماً حق با آن هاست و منطقی است که من در این باره “دم نمی زنم”.

گرفتند، خوردند و بردند، اما به من متذکر شدند که مربوط به تو نمی شود. من باورم شد و با خود عهد کردم، “دم نمی زنم”.

بر من حکم کردند: «احمق همانجا بنشین» و چنان نهیب زدند احمق بنشین، که من تصور کردم تنها احمق ها می نشینند و با خود فکر کردم، شاید برایش دلیلی هست، از این روی تحمل می کنم، “دم نمی زنم”.

سرزنش کنان فرمان راندند تا خود را به همان شکلی که می پسندند، در آورم. با خود سبک سنگین کردم که باشد ممکن است غذا، پوشاک و مسکن ام را از من سلب کنند؛ به همین سبب، من می خورم، ولی “دم نمی زنم”.

فریادزنان بر سرم ریختند و هر چه داشتم بردند و منّت گذاشتند: «شکر کن که تو را زنده گذاشتیم»، من به ناگزیر “دم نمی زنم”.

خواستند زندگی ام را از من بگیرند، به خود آمدم که اینک دیگر چیزی برای از دست دادن نمانده، پس من…

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

دکتر کاوه‌ احمدی‌ علی‌آبادی‌ تاکنون تحصیلات دانشگاهی را در مقطع دکترای جامعه شناسی (Ph.D) با عنوان دانشجوی ممتاز از تگزاس و مقطع فوق‌ دکترای‌ (Post Doctoral of Philosophy) فلسفه‌ علم‌ به همراه گواهی "ارزیابی کمال" از دانشگاه‌ آبردین‌ (Aberdeen) در داکوتای‌ جنوبی‌ آمریکا به پایان رسانده و و اینک عضو هیئت علمی (ACADEMIC BOARD) دانشگاه آبردین (ABERDEEN) با رتبه پروفسوری (PROFESSORSHIP) است. ایشان موفق به دریافت درجه دانشمندی (scientist) در رشته فلسفه علم با رساله "روش شناسی علم و فلسفه" و انتخاب به عنوان دانشمند برجسته (Distinguished scientist) سال 2008 از طرف دانشگاه آبردین شدند. دارای 14 عنوان کتاب چاپ شده، 6 عنوان در نوبت چاپ، بیش از 45 پژوهش و مقاله علمی از کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی و فراتر از 120 عنوان مقاله در نشریات کثیرالانتشار بوده و دارای 11 جایزه و لوح تقدیر و سپاس از جشنواره ها و مراکز علمی و آکادمی مختلف است. در حال حاضر ایشان عضو جامعه شناسان بدون مرز (Sociologists without borders (ss هستند.