تصویری که قالیباف از اموال خود منتشر کرد تصویری که قالیباف از اموال خود منتشر کرد
محمدباقر قالیباف فهرستی از اموال خود، همسر و یکی از پسرانش را در کانال خود منتشر کرد.   تصویری که قالیباف از اموال خود منتشر کرد

محمدباقر قالیباف فهرستی از اموال خود، همسر و یکی از پسرانش را در کانال خود منتشر کرد.

 

315537_104

مسعود نوری جاوید

مسعود نوری جاوید