تصاویر منتشر نشده از عبدالمالک ریگی قبل از اعدام تصاویر منتشر نشده از عبدالمالک ریگی قبل از اعدام
به گزارش تسنیم، تصاویر منتشر نشده از عبدالمالک ریگی رهبر پیشین جندالله همزمان با سالگرد دستگیری و بازداشتش توسط وزارت اطلاعات دولت دهم منتشر... تصاویر منتشر نشده از عبدالمالک ریگی قبل از اعدام

به گزارش تسنیم، تصاویر منتشر نشده از عبدالمالک ریگی رهبر پیشین جندالله همزمان با سالگرد دستگیری و بازداشتش توسط وزارت اطلاعات دولت دهم منتشر شد.

این تصاویر را که شامل تصاویر وی در دادگاه و خارج از دادگاه است را در ذیل ببینید:

247670_513 247671_509 247672_506 247673_603 247674_612 247675_409 247676_539

فرزاد سلطانزاده نادری

فرزاد سلطانزاده نادری