احضار اسفندیار رحیم مشایی به اتهام توهین به سیدعلی خامنه ای احضار اسفندیار رحیم مشایی به اتهام توهین به سیدعلی خامنه ای
اسفندیار رحیم مشایی به اتهام توهین به خامنه ای، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب... احضار اسفندیار رحیم مشایی به اتهام توهین به سیدعلی خامنه ای

اسفندیار رحیم مشایی به اتهام توهین به خامنه ای، تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب احضار شد.

 اسفندیار رحیم‌مشایی رییس دفتر محمود احمدی نژاد به اتهام تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

23434998_10213556585856448_5552461784487517862_n

تیم خبری

تیم خبری